USHA Fans: DoraemonDirector - Pushkaraj Shirke 
Agency - McCANN Worldwide (Delhi)
Agency Creative - Kanishka Vashishta, Nikhil Mehra.
Agency Producer - Pranav Choudhary.
Servicing Team - Resham Ahluwalia, Sougata Kundu.
Production House - Climb Media 
DOP - Hari Vedantam
Producer - Raviraj Wade
Music - Ashish Jha 
Asso. Director : Dipurani
Art Director- Rahul Thossar
Costumes - Varsha Jadhav 
Pre-Production : Prashant Shikare,Raviraj Kumbhar (Climb Media)

No comments: